Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Breaking News
Home / Tips ผิวขาวใส

Tips ผิวขาวใส

สาวไทยอยากผิวขาวสวยใส

ผู้หญิงไทยให้ความสนใจและมีความคิดว่า ผู้หญิงผิวขาว คือผู้หญิงสวย และเป็นผิวที่มีสุขภาพที่ดี แต่ในความจริงแล้วอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ และ เป็นการยากกว่าสำหรับผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงเอเชียที่ต้องการผิวขาว มากกว่าผู้หญิงฝั่งอเมริกาหรือยุโรปซึ่งผิวมีสีขาวอยู่แล้ว ซึ่งสีผิวของแต่ละคนก็เกิดจากปัจจัยที่ต่างกันอยู่แล้ว เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษา ฯลฯ